paluu

Kainuun ammattibarometri, I / 2022

PULAA

* Avustavat keittiötyöntekijät
Betonirakentajat ja raudoittajat
Bioanalyytikot (terveydenhuolto)
Elektroniikan erityisasiantuntijat
Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät
* Erityisopettajat
Farmaseutit
* Fysioterapeutit ym.
Hammaslääkärit
Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat
* Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Hotellin vastaanottovirkailijat
Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat
Kahvila- ja baarimyyjät
Kampaajat ja parturit
Kattoasentajat ja -korjaajat
Kauppiaat (pienyrittäjät)
Keittiöpäälliköt
Kiinteistöhuollon työntekijät
Kioski- ja torimyyjät
Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat
* Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta)
Koneenasettajat ja koneistajat
Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat
Konetekniikan asiantuntijat
* Kotiapulaiset ja -siivoojat
Koulunkäyntiavustajat
* Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat
Kuulontutkijat ja puheterapeutit
Laborantit ym.
* Lastenhoitotyöntekijät
* Lastentarhanopettajat
Lattianpäällystystyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat
Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym.
Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat
Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat
* Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat
* Lähihoitajat
Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat
* Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät
Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat
Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat
Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät
Metsurit ja metsätyöntekijät
Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat
Muurarit ym.
* Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant.
Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät
* Muut rakennustyöntekijät
Myyjät
Myyntiedustajat
Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant.
Palkanlaskijat
Peruskoulun alaluokkien opettajat
Pesulatyöntekijät
Pikaruokatyöntekijät
* Psykologit
Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
* Putkiasentajat
* Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät
Rakennusalan avustavat työntekijät
Rakennusalan työnjohtajat
Rakennusinsinööri
Rakennusmaalarit ym.
Rakennussähköasentajat
Rappaajat
* Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät
Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat
Röntgenhoitaja
* Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.
* Sosiaalityön erityisasiantuntijat
Sovellusarkkitehdit
Sovellusohjelmoijat
Sovellussuunnittelijat
Suoramyyjät
Suuhygienistit
Sähkö- ja automaatioinsinööri
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat
Talonrakentajat
* Taloushallinnon toimistotyöntekijät
* Tarjoilijat
Teollisuuden työnjohtajat
Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit
* Toimisto- ja laitossiivoojat ym.
Työnvälittäjät
* Vartijat
Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat
* Yleislääkärit
Ylihoitajat ja osastonhoitajat
Ylilääkärit ja erikoislääkärit
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat
TASAPAINOSSA
Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym.
Ammatillisen koulutuksen opettajat
Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant.
Elektroniikan asiantuntijat
Graafiset ja multimediasuunnittelijat
Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat
Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat
Johdon sihteerit ja osastosihteerit
Jätteiden kerääjät
Kassanhoitajat ja lipunmyyjät
Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat
Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Kemistit
Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym.
Kirjastotyöntekijät
Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät
Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym.
Konetekniikan erityisasiantuntijat
Kosmetologit ym.
Koulutussuunnittelija
Käsinpakkaajat
Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat
Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
Matkaoppaat
Metalliteollisuuden prosessityöntekijät
Metsätalousteknikot
Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant.
Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
Muut sähköasentajat
Muut tekniikan erityisasiantuntijat
Muut terveydenhuoltoalan työntekijät
Myymäläesimiehet
Ohjaajat ja tuottajat
Pankki- ym. toimihenkilöt
Postinkantajat ja -lajittelijat
Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
Rakentamisen asiantuntijat
Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat
Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne.
Sisäänostajat
Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät
Sähköteknikko
Tiedottajat
Toimittajat
Varastonhoitajat ym.
Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt.

YLITARJONTAA

Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat
Huonekalupuusepät ym.
Konepuusepät
Kuvataiteilijat
Käytön tukihenkilöt
Matkatoimistovirkailijat
Muusikot, laulajat ja säveltäjät
Muut liike-elämän asiantuntijat
* Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek.
Ohutlevysepät
Satunnaistöiden tekijät
Sisustussuunnittelijat ym.
* Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat
Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat
Toimitusjohtajat ja pääjohtajat
Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
Verhoilijat
* Yleissihteerit

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on tehty Maaliskuussa 2022.

* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

paluu