Ammattibarometri
paluu

Pohjanmaan ammattibarometri, I / 2022

*Pullonkaulaongelma
Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle
! Lisätietoja
Jak=Jakobstadsregionen
Kes=Keski-Pohjanmaa
Vaa=Vaasa
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä
Kasvaa nopeasti Paljon pulaa hakijoista Paljon pulaa hakijoista
Kasvaa Pulaa hakijoista Pulaa hakijoista
Pysyy ennallaan Tasapaino Tasapaino
Vähenee Liikaa hakijoita Liikaa hakijoita
Vähenee nopeasti Paljon liikaa hakijoita Paljon liikaa hakijoita
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
1211 - Talousjohtajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2113 - Kemistit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2142 - Rakennusinsinööri Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat Jak! Kes Vaa Jak! Kes VaaPulaa hakijoista
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
2211 - Yleislääkärit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPaljon pulaa hakijoista
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPaljon pulaa hakijoista
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2261 - Hammaslääkärit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPaljon pulaa hakijoista
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPaljon pulaa hakijoista
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat Jak! Kes Vaa Jak! Kes VaaPulaa hakijoista
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2342 - Lastentarhanopettajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2351 - Koulutussuunnittelija Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2352 - Erityisopettajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2432 - Tiedottajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2511 - Sovellusarkkitehdit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2512 - Sovellussuunnittelijat Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Pulaa hakijoista
2513 - Web- ja multimediakehittäjät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2514 - Sovellusohjelmoijat Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Pulaa hakijoista
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Pulaa hakijoista
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2611 - Asianajajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2631 - Ekonomistit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
2634 - Psykologit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPaljon pulaa hakijoista
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
2642 - Toimittajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Liikaa hakijoita
2651 - Kuvataiteilijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
2654 - Ohjaajat ja tuottajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2655 - Näyttelijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3112 - Rakentamisen asiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3113 - Sähköteknikko Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3114 - Elektroniikan asiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3115 - Konetekniikan asiantuntijat Jak! Kes! Vaa Jak! Kes! VaaPulaa hakijoista
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3118 - Tekniset piirtäjät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3122 - Teollisuuden työnjohtajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3123 - Rakennusalan työnjohtajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3141 - Laborantit ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3143 - Metsätalousteknikot Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3211 - Röntgenhoitaja Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3213 - Farmaseutit Jak! Kes Vaa Jak! Kes VaaPulaa hakijoista
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPaljon pulaa hakijoista
3251 - Suuhygienistit Jak! Kes Vaa Jak! Kes VaaPulaa hakijoista
3255 - Fysioterapeutit ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3322 - Myyntiedustajat Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
3323 - Sisäänostajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3331 - Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3333 - Työnvälittäjät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3341 - Toimistotyön esimiehet Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3431 - Valokuvaajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3434 - Keittiöpäälliköt Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3511 - Käytön operaattorit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
3512 - Käytön tukihenkilöt Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
4120 - Yleissihteerit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPaljon liikaa hakijoita
4132 - Tallentajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
4221 - Matkatoimistovirkailijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
4223 - Puhelinvaihteenhoitajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
4313 - Palkanlaskijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
4321 - Varastonhoitajat ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
4411 - Kirjastotyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
5113 - Matkaoppaat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
5131 - Tarjoilijat Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
5132 - Baarimestarit Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
5141 - Kampaajat ja parturit Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
5142 - Kosmetologit ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
5211 - Kioski- ja torimyyjät Jak! Kes Vaa! Jak! Kes Vaa!Pulaa hakijoista
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
5222 - Myymäläesimiehet Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
5223 - Myyjät Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
5242 - Tuote-esittelijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
5243 - Suoramyyjät Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
5245 - Huoltamotyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Pulaa hakijoista
5311 - Lastenhoitotyöntekijät Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Tasapaino
5312 - Koulunkäyntiavustajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
5321 - Lähihoitajat Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Paljon pulaa hakijoista
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Jak! Kes! Vaa Jak! Kes! VaaPulaa hakijoista
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
5414 - Vartijat Jak! Kes! Vaa Jak! Kes! VaaPulaa hakijoista
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Tasapaino
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Tasapaino
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7111 - Talonrakentajat Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
7112 - Muurarit ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Paljon pulaa hakijoista
7119 - Muut rakennustyöntekijät Jak Kes! Vaa Jak Kes! VaaPulaa hakijoista
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
7123 - Rappaajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7124 - Eristäjät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
7125 - Lasinasentajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7126 - Putkiasentajat Jak! Kes! Vaa Jak! Kes! VaaPulaa hakijoista
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
7131 - Rakennusmaalarit ym. Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
7211 - Muotin- ja keernantekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Paljon pulaa hakijoista
7213 - Ohutlevysepät Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat Jak! Kes Vaa! Jak! Kes Vaa!Pulaa hakijoista
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Pulaa hakijoista
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Pulaa hakijoista
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7321 - Painopinnanvalmistajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7322 - Painajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7411 - Rakennussähköasentajat Jak! Kes Vaa! Jak! Kes Vaa!Pulaa hakijoista
7412 - Muut sähköasentajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
7512 - Leipurit ja kondiittorit Jak Kes! Vaa Jak Kes! VaaTasapaino
7522 - Huonekalupuusepät ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
7523 - Konepuusepät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaLiikaa hakijoita
7534 - Verhoilijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Jak! Kes Vaa Jak! Kes VaaPulaa hakijoista
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8153 - Teollisuusompelijat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8157 - Pesulatyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8171 - Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8183 - Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Pulaa hakijoista
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Pulaa hakijoista
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Jak Kes! Vaa Jak Kes! VaaTasapaino
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Jak Kes! Vaa! Jak Kes! Vaa!Pulaa hakijoista
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Jak Kes! Vaa Jak Kes! VaaPulaa hakijoista
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8343 - Nosturinkuljettajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
8350 - Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Jak! Kes! Vaa! Jak! Kes! Vaa!Paljon pulaa hakijoista
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
9321 - Käsinpakkaajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaPulaa hakijoista
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Pulaa hakijoista
9411 - Pikaruokatyöntekijät Jak Kes Vaa! Jak Kes Vaa!Pulaa hakijoista
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
9611 - Jätteiden kerääjät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
9622 - Satunnaistöiden tekijät Jak Kes Vaa Jak Kes VaaTasapaino
Yhteenveto:214 ammattinimikettä JAK KES VAA JAK KES VAATasapaino
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain.
Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
paluu